Estudi multidisciplinari que treballa amb l’objectiu de donar solucions a tot tipus de problemes espacials i de comunicació visual, dues disciplines complementàries que permeten desenvolupar projectes més complets i adequats a les necessitats de cadascú.

INTERIORISME I habitatge I hostaleria I locals comercials I oficines I mobiliari I Portem a terme tot tipus de projectes d’interiorisme, buscant l’equilibri entre funcionalitat i confort. Treballem la volumetria, la materialitat, el cromatisme i la luminotècnia, tots els aspectes necessaris per definir interiors pràctics i sensitius, amb l’objectiu de millorar el benestar de l’usuari.

ARQUITECTURA EFÍMERA I instal·lacions I museografia I escenografia I estands firals I aparadorisme I Dissenyem i desenvolupem gran diversitat d’atmosferes i espais temporals amb una alta càrrega perceptiva, sensorial i poètica. Construccions formalment vistoses i de ràpida lectura, amb capacitat d’impactar visualment amb la finalitat d’atrapar l’espectador amb un missatge comercial, didàctic i/o emotiu.

GRAFISME I imatge corporativa I disseny editorial I packaging I catàlegs I cartells I fulletons I Treballem la comunicació visual des de la creativitat i l’originalitat, aportant a tots els nostres dissenys un aspecte humà i sensible que, a banda de comunicar, també siguin capaços de captivar.