Francesc Ciurana
Girona (Gironès)

Reforma d’un quart pis al centre de Girona que, en el seu estat original, comptava amb un plantejament fosc, enrevessat i ple d’espais residuals. La nova proposta de disseny ha treballat una distribució ortogonal i ordenada, que redueix el nombre d’habitacions a favor d’estances més generoses. S’ha intentat aprofitar al màxim les entrades de llum natural, eliminant o redistribuint envans per tal que la llum tingui accés a cada racó. El mobiliari de línies neutres i el cromatisme predominantment blanc, han aconseguit culminar un habitatge espaiós, lluminós i molt alegre.

Col·labora: Eva Micaló (arquitecta)