Renovació museogràfica del retaule de Sant Feliu (1504-1520)
Museu d'Art de Girona, Girona (Gironès)

Renovació de les sales 9 i 10 de l’exposició permanent del Museu d’Art, dedicades al retaule de Sant Feliu de Girona (1504-1520). La nova museografia fa més accessible les sales i millora la presentació i la comprensió d’una obra monumental que va ser desmuntada i fragmentada l’any 1936.

Fotografia: Jordi S. Carrera