Renovació museogràfica del retaule de Sant Feliu (1504-1520)
Girona Art Museum, Girona (Gironès)

Photos: Jordi S. Carrera