Vitralls. La llum de la Catedral de Girona
Girona Art Museum, Girona (Gironès)

( . . . )